Vejle Provsti

Velkommen til Vejle Provstis hjemmeside

Her kan du forhåbentlig finde rundt i 26 sogne og 35 præster.

Du kan også finde ud af, hvor mange penge, der bliver brugt - og du kan ikke
mindst finde ud af, hvornår du kan gå i kirke i en af Vejles Provstis smukke kirker og
være med i en gudstjeneste, der bliver holdt af en af Vejle Provstis dygtige præster.