Ny provst i Vejle Provsti pr. 1. september 2018

Jeg hedder Dorte Volck Paulsen, jeg er 47 år og har været præst i 19 år. Jeg har fået præstegerningen ind med modermælken, da min far Leif Volck Madsen har været præst både herhjemme i Danmark i Salling (Jebjerg-Lyby sogne) og i udlandet i New York, Bruxelles og i Eckernførde (Sydslesvig).

 

Jeg er teologisk kandidat fra København fra 1997 og har siden fået 3 børn, Claus Peter 15 år, Christine 18 år og Hans Jakob på 20 år. Da jeg gik på pastoralseminariet i København, var jeg i praktik hos daværende domprovst Niels Henrik Arendt og Henning Wegner i Haderslev domsogn, fordi min mand og jeg gerne ville bosætte os i Jylland. Min mand Carsten Kragh Paulsen er cand. oecon. agro. fra Landbohøjskolen i København. Han er chef for LMO Business, som er en del af rådgivningsvirksomheden LMO (beliggende i Århus, Horsens og Viborg).

 

Jeg fik min første stilling i Ribe stift i 1999 på den jyske højderyg i Øster Nykirke sogn, hvor jeg var sognepræst i 12½ år – et helt kobberbryllup! Her trivedes jeg som sognepræst og tillidsrepræsentant i Grene provsti. Mit næste embede fik jeg her i provstiet i Bredsten for 6½ år siden. Her har jeg også stortrivedes, været glad for at være mentor for nyuddannede præster og har planlagt arbejdstilrettelæggelseskurser for samme målgruppe. Skole-kirkesamarbejde vægter jeg højt i min præstegerning. Jeg har nydt gode kollegers selskab – haft glæde af at tage del i prædikenkonventer og læsekonventer med andre præster.

Jeg har også været praktikpræst og har været i gang med at tage vejlederuddannelsen, da provstestillingen blev ledig.

Jeg kender altså Vejle provsti godt og ved hvor mange dygtige præster og engagerede menighedsrådsmedlemmer der findes her… hvilket var medvirkende til at jeg fandt modet til at søge provstestillingen i Vejle. Og nu er det snart min nye hverdag; i slutningen af august flytter hele familien + hunden Liva (opkaldt efter Liva Weel) til Jellingvej 39 og d. 2.september bliver jeg så indsat som Vejles provst af biskop Marianne Christiansen kl 10.00 i Sct. Johannes kirke og sogn.  Det bliver en stor dag for mig!

 

Jeg glæder mig til at tage fat på den nye hverdag i Johanneshuset, med nye kolleger, nyt menighedsråd, ny sekretær og jeg ser frem til et godt samarbejde med provstiudvalget. Der er meget, der er nyt for mig, så jeg håber på en vis overbærenhed J , men jeg vil gøre mit bedste og gøre mig umage!

 

Min fineste opgave som provst er at rådgive, vejlede og inspirere både provstiets præster og menighedsrådene. Det er vigtigt, at man i provstiet har et trygt og inspirerende arbejdsmiljø, både for ansatte og frivillige. Hvordan frigør man energi til at være kirke og forkynde evangeliet på bedst mulig vis i vores sogn, vores provsti, vores stift? Det spørgsmål skal vi blive ved med at stille os selv og arbejde med. Andre vigtige spørgsmål er: Hvordan giver man de unge præster den bedste start i provstiet? Og hvordan kan man hjælpe menighedsrådsmedlemmerne, så de synes det er en overkommelig opgave, de har påtaget sig i deres sogn?

Tidligere provst Leif Arffmann har skabt gode vilkår for efteruddannelse for provstiets præster, og det vil jeg meget gerne videreføre, for jeg ser det som en vigtig faktor for at kunne fastholde dygtige medarbejdere. Det er også vigtigt at kende provstiets økonomi, så man ved hvilke handlemuligheder der gives både på provstiniveau og lokalt i sognene. Som provst vil jeg også beflitte mig på at være biskoppen en god forvalter og føre ordentligt tilsyn med kirkernes og præsteembedernes ejendom, så vi kan række det videre til de næste generationer i god stand!

Men vi er også kirke i et samfund! Så provstens opgave må også være at blande sig som kirkens mand i det omkringliggende samfund – kirken er jo ikke en øde ø, men bygget af masser af mennesker, der lever i et samfund, som vi skal tage del i og tage medansvar for.

Jeg håber at blive til glæde og gavn for mange i mit virke som provst i Vejle provsti og som præst i Sct. Johannes sogn.

Vejle Provstis Opslagstavle

Bliv medlem af Folkekirken