Berejst og engageret provst og "polyhistoriker" takker af

Leif Arffmann, provst i Danmarks 6.-største kommune, hvis man regner indbyggertal, og 8.-største kommune, hvis man regner i areal, fylder 70 år til sommer og fratræder embedet efter 40 år som præst i Sankt Johannes Kirke i Vejle og næsten 30 år som provst i Vejle Provsti. Både som kollega, kok, historiker og provst bliver han svær at undvære.

 24.04.2018 
Få vil have rejst så vidt og bredt i folkekirken som Danmarks p.t. længst siddende provst, Leif Arffmann, der i slutningen af maj holder afskedsgudstjeneste i Sankt Johannes Kirke i Vejle.
 "Han færdes hjemmevant overalt fra Kirkeministeriet til Vatikanet og har beriget stiftet med et stort mellemkirkeligt og økumenisk kontaktnet. Med ham fratræder en af stiftets, for ikke at sige folkekirkens mest berejste og bredt engagerede teologer. Han har åbnet horisonten for mange af os andre," biskop Marianne Christiansen.
 Hendes kollega i Ribe Stift, biskop Elof Westergaard, deler en særlig veneration for kirkegårdskultur med Leif Arffmann og har rejst i både ind- og udland med Leif Arffmann. Han supplerer:
 "Leif Arffmann har vid og er helt igennem en lærd og dannet mand. Det har altid været en fornøjelse at være sammen med ham, også fordi han altid så generøst deler ud af sin viden og kundskab. Det er vi mange, som har haft stor glæde af."

Residerende kapellan

Leif Arffmann startede beskedent i 1976 som ulønnet hjælpepræst i Sct. Nicolai Kirke i Vejle, hvor hans kone, Birgitte Arffmann, kort forinden havde fået ansættelse som Vejles første kvindelige sognepræst. To år efter, i sommeren 1978, fik Leif Arffmann ansættelse i nabosognet Sct. Johannes som sognepræst eller, som det hed dengang: Residerende kapellan. Til sommer er det 40 år siden.
 Vejle har været centrum i ægteparret Arffmanns liv og gerning, men også det sted, Leif Arffmann har virket ud fra. Han har haft bestyrelsesposter i danske såvel som internationale sammenhænge – bla. var han formand for Provsteforeningen i syv år (se blå bog nedenfor), og han var formand for den arbejdsgruppe, der i 2007 omformulerede de første Haderslev-artikler, som Hertug Hans lod skrive i forbindelse med, at Reformationen kom til Danmark, og som både i 1528 og 2007 handlede om at sætte ord på kristendom og kirke i nutiden. Leif Arffmann har desuden været medlem af budgetfølgegruppen vedr. fællesfonden og siddet i stiftsrådet i Haderslev Stift – men har ikke mindst haft et hjerte for kirkegårdskulturen og for det økumeniske og mellemkirkelige arbejde.
 "Kirkegårdskulturen har været en hjertesag, men også kulturen og kunsten i videste forstand: litteratur, musik og billedkunst, kirkekunst og historie og sprog – alt hører med til den teologiske dannelse, som Leif Arffmann har sat i højsædet, og som han har præget provstiet og stiftet med," siger Marianne Christiansen og fortsætter:
 "Det bliver svært at skulle undvære den indflydelse, Leif har haft på folkekirken i almindelighed og på Vejle Provsti og Haderslev Stift i særdeleshed."

 

 

https://www.haderslevstift.dk/_Resources/Persistent/c/6/3/4/c634295348200bfb25f3de68f6e565fef5a918ce/Leif%20Arffmann-2794x3723-740x986.jpg

Leif Arffmann som altid med hat, her i Libanon i foråret på provsternes studierejse.
Foto v. provst Børge Munk Povlsen.

"En slags polyhistoriker"

Elof Westergaard, der overtog posten som formand for Foreningen for Kirkegårdskultur efter Leif Arffmann, har rejst land og rige rundt sammen med Vejle-provsten.
”Vi har gennem årene besøgt talrige kirkegårde fra Bornholm til Skagen, men også i udlandet. Jeg har bl.a. haft den glæde at deltage i internationale kirkegårdskonferencer i Verona og Wien sammen med Leif Arffmann og ville gerne have været med på den internationale kirkegårdskongres i Athen sidste år, hvor Leif holdt oplæg," fortæller Elof Westergaard.
Han omtaler Leif Arffmanns viden om kirkegårdskultur som "umådelig stor":
"Han er en slags polyhistoriker med en stærk sans for såvel de store historiske linier som de små detaljer. Han har sans for, hvordan kirkegården spejler og fortæller om det omgivende samfund og den kultur, den enkelte kirkegård står i, og Leif Arffmann er en god og nøgtern iagttager af udviklingstendenserne på kirkegårdsområdet samtidig med, at han med sin store teologiske og litterære viden altid kan perspektivere det, han ser på kirkegårdene."

"Babettes gæstebud"

Vejle-provsten er kendt for sin viden og dannelse, men han er berømt som en fremragende kok og køkkenchef. Han har flere gange taget forklædet på i bispegården i Haderslev, men gør det også gerne på rejser. Elof Westergaard fortæller om to rejser til hhv. Rom og Venedig:
"Mens vi sad og redigerede bønner og nu sidst epistler, har Leif sørget for maden til os. Det har været dage med Babettes gæstebud, hvor vi gik mætte fra bordet, men også blev fyldt med viden om italienske forhold og hørte om Byron, Shelley, Magris og meget, meget mere"  

Der er afskedsgudstjeneste i Sankt Johannes Kirke i Vejle søndag den 27. maj kl. 10.30. Efterfølgende reception i DGI-huset kl. 13.

Blå bog:

1975: Teologisk kandidat fra Aarhus Universitet
1976: Ulønnet hjælpepræst i Sct. Nicolai Kirke i Vejle

1978: Residerende kapellan i Sct. Johannes Kirke i Vejle
1987: Kirkebogsførende sognepræst i Sct. Johannes Sogn i Vejle
1989: Provst i Vejle Provsti
1995-2006: Formand for Foreningen for Kirkegårdskultur
2002-2009: Formand for Danmarks Provsteforening
1997: Ridder af Dannebrog
2008: Ridder af 1.grad

Leif Arffmann har skrevet flere bøger om kirkegårdskultur. Han har desuden været medlem af flere kirkeministerielle arbejdsudvalg.
______________________________________________________________________

 

 


 

Her kan du få et overblik over Vejle Provstis 26 sogne og 35 præster.

Du kan også finde ud af, hvor mange penge der bliver brugt - og du kan ikke mindst finde ud af, hvornår du kan gå i kirke i en af Vejle Provstis smukke kirker og være med i en gudstjeneste, der bliver holdt af en af Vejle Provstis dygtige præster.

Vejle Provstis Opslagstavle

Bliv medlem af Folkekirken