Beliggenhed
Moldevej 1 A
7100 Vejle

Menighedsrådsformand
Lene Husted
Ringdams Kobbel 23
7100 Vejle
Tlf. 23 49 96 35
lhu@slet-dette.diakon.dk

Sognepræst

Tove Bjørn Jensen
Nørre Allé 21
7100 Vejle
Tlf. 75 82 05 28 / 23 30 82 87
tbje@slet-dette.km.dk

Kordegn
Henriette Hellesnes Villumsen
Kirkekontoret
Moldevej 1
7100 Vejle
Tlf. 75 82 87 71
 hhv@slet-dette.km.dk