Du kan støtte sognets indsamling til ny alterkunst

Anders Kirkegaard har på opfordring af Sct. Nicolai Sogns menighedsrad udført udkast til en ny altertavle, der ikke blot udgør en gennemtænkt og velovervejet teologisk og kunstnerisk enhed, men som ogsåer sammentænkt med kirkerummet og dets brug i det nutidige Vejle.

Det er et meget omfattende kunstnerisk projekt med talrige modelopstillinger, skitser, materialeovervejelser og afprøvning. Der er tale om et kunstværk i meget stort format, som er særdeles krævende for kunstneren. Der indgår i alterkunstprojektet samarbejde med og underleverancer fra specialister. Et sådan projekt tager lang tid og kræver en ihærdighed og eftertænksomhed af sin udøver.

Prisen på det færdige alterkunstværk opsat og på plads forventer vi beløber sig til 2 millioner kroner. Der er i det store ombygningsarbejde med renoveringen af Sct. Nicolai Kirkes indre ikke afsat midler til ny alterkunst. det betyder, at sognet skal søge andre finansieringskilder end stiftet.

Nyd en dejlig rødvin og støt alterkunsten

I samarbejde med Vinoble kan vi tilbyde køb af en dejlig australsk rødvin på shiraz-druen. Det er en årgang 2015 og dens alkoholprocent er på 15.

Rødvinen koster pr. flaske kr. 120 - 6 flasker for kr. 600.

Kirkeværge Lars Mortensen sælger vinen fra Søndermarkshuset, Søndermarksvej 84, 7100 Vejle hver onsdag kl. 16-17 og hver søndag kl. 9-10. Evt. kan der laves særaftale ved at ringe til Lars på tlf. 40 25 26 79 og mail lm@pedersholm.dk

Vinen sælges kun mod kontant betaling eller ved MobilePay 44621.

Vinen sælges desuden i tilknytning til nogle af sognets aktiviteter.

Det er grafisk designer Kathja Egebæk, der har doneret og designet den flotte etiket.

 

Jeg hedder Dorte Volck Paulsen, jeg er 47 år og har været præst i 19 år. Jeg har fået præstegerningen ind med modermælken, da min far Leif Volck Madsen har været præst både herhjemme i Danmark i Salling (Jebjerg-Lyby sogne) og i udlandet i New York, Bruxelles og i Eckernførde (Sydslesvig).

Jeg er teologisk kandidat fra København fra 1997 og har siden fået 3 børn, Claus Peter 15 år, Christine 18 år og Hans Jakob på 20 år. Da jeg gik på pastoralseminariet i København, var jeg i praktik hos daværende domprovst Niels Henrik Arendt og Henning Wegner i Haderslev domsogn, fordi min mand og jeg gerne ville bosætte os i Jylland. Min mand Carsten Kragh Paulsen er cand. oecon. agro. fra Landbohøjskolen i København. Han er chef for LMO Business, som er en del af rådgivningsvirksomheden LMO (beliggende i Århus, Horsens og Viborg).

Jeg fik min første stilling i Ribe stift i 1999 på den jyske højderyg i Øster Nykirke sogn, hvor jeg var sognepræst i 12½ år – et helt kobberbryllup! Her trivedes jeg som sognepræst og tillidsrepræsentant i Grene provsti. Mit næste embede fik jeg her i provstiet i Bredsten for 6½ år siden. Her har jeg også stortrivedes, været glad for at være mentor for nyuddannede præster og har planlagt arbejdstilrettelæggelseskurser for samme målgruppe. Skole-kirkesamarbejde vægter jeg højt i min præstegerning. Jeg har nydt gode kollegers selskab – haft glæde af at tage del i prædikenkonventer og læsekonventer med andre præster.

Jeg har også været praktikpræst og har været i gang med at tage vejlederuddannelsen, da provstestillingen blev ledig.

Jeg kender altså Vejle provsti godt og ved hvor mange dygtige præster og engagerede menighedsrådsmedlemmer der findes her… hvilket var medvirkende til at jeg fandt modet til at søge provstestillingen i Vejle. Og nu er det snart min nye hverdag; i slutningen af august flytter hele familien + hunden Liva (opkaldt efter Liva Weel) til Jellingvej 39 og d. 2.september bliver jeg så indsat som Vejles provst af biskop Marianne Christiansen kl 10.00 i Sct. Johannes kirke og sogn.  Det bliver en stor dag for mig!

Jeg glæder mig til at tage fat på den nye hverdag i Johanneshuset, med nye kolleger, nyt menighedsråd, ny sekretær og jeg ser frem til et godt samarbejde med provstiudvalget. Der er meget, der er nyt for mig, så jeg håber på en vis overbærenhed J , men jeg vil gøre mit bedste og gøre mig umage!

Min fineste opgave som provst er at rådgive, vejlede og inspirere både provstiets præster og menighedsrådene. Det er vigtigt, at man i provstiet har et trygt og inspirerende arbejdsmiljø, både for ansatte og frivillige. Hvordan frigør man energi til at være kirke og forkynde evangeliet på bedst mulig vis i vores sogn, vores provsti, vores stift? Det spørgsmål skal vi blive ved med at stille os selv og arbejde med. Andre vigtige spørgsmål er: Hvordan giver man de unge præster den bedste start i provstiet? Og hvordan kan man hjælpe menighedsrådsmedlemmerne, så de synes det er en overkommelig opgave, de har påtaget sig i deres sogn?

Tidligere provst Leif Arffmann har skabt gode vilkår for efteruddannelse for provstiets præster, og det vil jeg meget gerne videreføre, for jeg ser det som en vigtig faktor for at kunne fastholde dygtige medarbejdere. Det er også vigtigt at kende provstiets økonomi, så man ved hvilke handlemuligheder der gives både på provstiniveau og lokalt i sognene. Som provst vil jeg også beflitte mig på at være biskoppen en god forvalter og føre ordentligt tilsyn med kirkernes og præsteembedernes ejendom, så vi kan række det videre til de næste generationer i god stand!

Men vi er også kirke i et samfund! Så provstens opgave må også være at blande sig som kirkens mand i det omkringliggende samfund – kirken er jo ikke en øde ø, men bygget af masser af mennesker, der lever i et samfund, som vi skal tage del i og tage medansvar for.

Jeg håber at blive til glæde og gavn for mange i mit virke som provst i Vejle provsti og som præst i Sct. Johannes sogn.

Byfilm og flytteguide Vejle


Kontakt til Kirkehøjskolen kan ske på Kirkehøjskolens
mail: kirkehojskole.vejle@slet-dette.gmail.com eller tlf. 25 47 10 00

Programmet for efteråret 2019 kan hentes her 

Kirkehøjskolens vedtægter. Downloades her.

Kirkehøjskolens bestyrelse:
Formand Verner Helwig Pedersen, Gauerslund sogn
Næstformand: Gitte Sandager Bjerre
Kasserer: Kirsten Meyer Rokkjær
Tilmeldingsansvarlig Lone Norden Møller
Sekretær Bodil Bach Henriksen
Birthe Enggaard Jensen
Mads Djernæs

Hospicepræst:
Inge Pilegaard Thomsen, Engumvej 99, 7120 Vejle Ø
Tlf. 30 31 59 60 
ipt@slet-dette.km.dk

Sygehuspræst:
Jeanette König, Jellingvej 35, 7100 Vejle
Tlf. 75 72 77 95 / 21 77 04 87
ibok@slet-dette.km.dk

Sygehuspræst (inkl. psykiatrien):
Jan Torkill Lange
Tlf. 41 26 42 21
jan.torkill.lange@rsyd.dk

Anders Michael Grønfeldt
Sjællandsgade 73,1,
8000 Århus C.
Tlf. 61 20 18 48
amgr@km.dk
www.ungdomspraesteriet.dk

Anders M. Grønfeldt

Diakoni- og korshærspræst:

Signe Toft. Strandgade 2 A, 7100 Vejle
tlf. 29 40 39 25

sit@slet-dette.km.dk

 

 

Vejle Provsti og Vejle Kommune samarbejder om vedligeholdelse af institutionskirkegården i Brejning. Se fotos fra kirkegården fra juli 2009.

PROVSTIKONSULENT JACOB LYSEMOSE

Mail: jlh@slet-dette.km.dk 

Mobil: 2258 2911

Alle forhandlinger i personalesager, eks.:

 • løn
 • stillingsindhold, beregning af timetal/rammetid
 • afskedigelse
 • sygdom
 • stillingsændring
 • dialog med fagforeninger

Desuden:

 • Provstiprojekter, evt. ansættelser på provstiplan, øvrige personalemæssige projekter dækkende hele provstiet
 • Projekter for menighedsrådene, evt. samarbejde omkring personale, gennemførelse af ændringer i personaleressourcer m.v.
 • Tovholder for erfa-grupper, f.eks. for kontaktpersoner, sekretær for lønudvalget
 • Konflikthåndtering
 • Oprettelse af samarbejder mellem menighedsråd
Jacob Lysemose

Kirkestafetten      

Et nyt initiativ – 2 arrangementer i foråret

Alle interesserede har nu mulighed for at følge med rundt i Vejle Provstis kirker.

Startskuddet lyder tirsdag den 26. marts kl.19-20 i Sct. Johannes kirke

Provst Dorte Volck Paulsen vil fortælle om provstiet og kirkens historie, Ungdomspræsteriet vil fortælle om deres dagligdag blandt Vejles unge , Sognepræst Lisbeth Frøkjær Smed vil fortælle om kirkens kendte sognepræst Haldor Hald & organist Mathias Geiger vil lede kirkens kantori og opføre nogle nykomponerede korstykker. Der afsluttes med et lille glas i våbenhuset. Vel mødt!

 

Næste arrangement foregår tirsdag den 21. maj i Sct. Nicolai Kirke, hvor vi følger det spændende arbejde med restaureringen.

Menighedsrådet formand Christian Møller vil give os en status på arbejdet.

Alle interesserede kan møde op ved kirkens indgang kl. 19.00.

Der bydes efterfølgende på en kop kaffe.

”Kirkestafetten” er en skulptur fremstillet af kunstneren Mogens Leander, galleri og atelier Katrinegade 8 6000 Kolding.

På skulpturens bagside skrives de kirker vi har besøgt, og stafetten gives videre ved næste besøg.