Vejle Provstiudvalg

Formand: John Christian Skodsborg, Bystedvænget 22, Gårslev, 7080 Børkop
Tlf. 75 86 90 60. john@john-skodsborg.dk

Næstformand: Poul Larsen Udsen, Skovtoften 27, 7100 Vejle. Tlf. 51 36 89 10. wirudsen@gmail.com

Provst Dorte Volck Paulsen, Jellingvej 39, 7100 Vejle, tlf.  75 82 31 39/29 46 71 01 dkp@km.dk
 
Jens Berg, Kragelundvænget, 7080 Børkop, tlf. 75 55 33 30. jensberg22@hotmail.com

Jens Anton Pedersen, Rungsvej 46, 7100 Vejle, tlf. 20 26 53 11. jens-a@privat.dk 

Bjarne Gunnar Bagge, Tornager 3, 7300 Jelling, tlf. 75 87 20 48. bgb.soldat@jellingnet.dk

Præsterepræsentant Stig Skat Andersen, Tværvej 4, 6040 Egtved, tlf. 75 55 13 40. ssa@km.dk

Provstisekretær: Lene Snejbjerg Poulsen, Haraldsgade 10, 7100 Vejle, tlf. 75 82 31 39, lsp@km.dk 

Træffes bedst: mandag-fredag kl. 10-14