Formand:
John Christian Skodsborg, Bystedvænget 22, Gårslev, 7080 Børkop
Tlf. 75 86 90 60. john@slet-dette.john-skodsborg.dk

Næstformand: Poul Larsen Udsen, Skovtoften 27, 7100 Vejle. Tlf. 51 36 89 10. wirudsen@slet-dette.gmail.com

Provst Dorte Volck Paulsen, Jellingvej 39, 7100 Vejle, tlf.  75 82 31 39/29 46 71 01 dkp@slet-dette.km.dk
 
Jens Berg, Kragelundvænget, 7080 Børkop, tlf. 75 55 33 30. jensberg22@slet-dette.hotmail.com 

Jens Anton Pedersen, Rungsvej 46, 7100 Vejle, tlf. 20 26 53 11. jens-a@slet-dette.privat.dk 

Bjarne Gunnar Bagge, Tornager 3, 7300 Jelling, tlf. 75 87 20 48. bgb.soldat@slet-dette.jellingnet.dk

Præsterepræsentant Stig Skat Andersen, Tværvej 4, 6040 Egtved, tlf. 75 55 13 40. ssa@slet-dette.km.dk

Provstisekretær: Lene Snejbjerg Poulsen, Haraldsgade 10, 7100 Vejle, tlf. 75 82 31 39, lsp@slet-dette.km.dk 

Træffes bedst: mandag-fredag kl. 10-14