De gældende takster i 2017 for honorarer til menighedsråds formænd, kasserere m.v. kan downloades her.