Notat vedrørende menighedsråd og gaver kan downloades her

Skats vejledning vedr. gaver kan downloades her