Kirkegårdstakster

Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel.

For medlemmer af folkekirken bliver der givet tilskud, hvilket også fremgår af takstbladet.

Taksterne samt bemærkninger for 2018-2019 kan hentes her.