Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel.

For medlemmer af folkekirken bliver der givet tilskud, hvilket også fremgår af takstbladet.

Taksterne for 2017-2018 kan hentes her.