Præster på Vejle sygehus

Sygehuspræst:
Jeanette König, Jellingvej 35, 7100 Vejle 
Tlf. 75 72 77 95 / 21 77 04 87 
ibok@km.dk

Sygehuspræst (inkl. psykiatrien):
Jan Torkill Lange 
Tlf. 41 26 42 21 
jan.torkill.lange@rsyd.dk